Ασθενοφορα Total Aid

Σε κάθε περίπτωση η άρτια και ασφαλής διεξαγωγή συνεδρίου και ομιλιών είτε σε στεγασμένο είτε σε υπαίθριο χώρο απαιτεί πρόνοια ιατρικής φροντίδας.
Η Total Aid παρέχει πλήρη κάλυψη και ιατρική μέριμνα σε κάθε είδους συνέδριο ή ομιλία με την υποστήριξη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με παρουσία πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόορου.
Ασθενοφορα Total Aid
Ασθενοφορα Total Aid